Minor in Information Technology

OBJEKTIF

Menyediakan para pelajar dengan pengetahuan dalam bidang Teknologi Maklumat.
Pakej ini menekankan aspek-aspek asas teknologi maklumat serta pembangunan dan
pengurusan sistem maklumat.

STRUKTUR RANCANGAN

Wajib (10 Unit)
Tahun I/ Semester II CPM111/3 -Prinsip Pengaturcaraan (Principles of Programming)
Tahun II/ Semester I CMM222/4 -Organisasi & Reka Bentuk Pangkalan Data (Database Organisations & Design)
Tahun II/ Semester II CMM221/3 -Sistem Multimedia (Multimedia Systems)


Pilihan (6 Unit atau 10 Unit)
Semester I CMM323/3 -Kejuruteraan & Teknologi Web (Web Engineering & Technologies)
Semester II CMM321/4 -Analisis & Reka Bentuk Sistem (Systems Analysis & Design)
Semester II CMM322/3 -Teori & Pengurusan Sistem Maklumat (Information Systems Theory & Management)
Semester II CMM324/3 -Strategi, Seni Bina & Reka Bentuk E-Perniagaan (E-Business Strategy, Architecture & Design)

* Tertakluk kepada penawaran kursus bagi semester yang berkenaan